ภาพกิจกรรม
ห้องเรียนติดดาว
เช้าวันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา ท่านได้ให้เกียรติมอบธงติดดาวสำหรับห้องเรียนและเขตบริการ ที่มีคะแนนมากที่สุดจากการประเมินในทุกๆวันของคณะกรรมการสภานักเรียน ดังนี้
ห้องเรียนติดดาว ได้แก่ชั้น ป.3/1 ป.6 ม.1/2
เขตบริการติดดาว ได้แก่ชั้น ป.3/1 ป.6 ม.3
"ขอให้นักเรียนจงตั้งมั่นอยู่ในมาตรฐานความสะอาดของห้องเรียนแบบนี้ไปตลอด แต่สำหรับห้องที่ยังไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจ ขอให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ และคราวหน้ารางวัลอาจเป็นของพวกเรา"

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,09:39   อ่าน 22 ครั้ง