ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ส.ค. 65 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา สพป.ชม.1
13 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สัปดาห์รณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
30 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู
27 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด