รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแม่คือวิทยา
67 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คือ   ตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
เบอร์โทรศัพท์ 053043121 เบอร์แฟกส์ 053-043122
Email : ictmkw@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :