ภาพกิจกรรม
กิจกรรมครูเวรประจำวัน
เริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใส คุณครูรอตอนรับนักเรียนทุกคนบริเวณหน้าโรงเรียน 
การไหว้คือการทักทายของคนไทย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,12:00   อ่าน 19 ครั้ง