ภาพกิจกรรม
ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแม่คือ
ผู้อำนวยการครูเเละบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแม่คือ

อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐิน
1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไปทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ
เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,09:48   อ่าน 157 ครั้ง