ภาพกิจกรรม
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 45 ท่าน

ที่ได้สนใจและให้ความสำคัญของสมรรถนะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้

"การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่โรงเรียนจะไม่ยอมแพ้และพร้อมแก้ไขทุกเมื่อ
เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีทักษะตามความถนัดของพวกเขา
เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,09:57   อ่าน 116 ครั้ง