ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทีมวิชาการโรงเรียนแม่คือวิทยา
ให้กับ​นักศึกษา​ฝึกประสบการณ์​ของโรงเรียนเรื่อง​ ​

STEAM​s​ Design​ Process​

ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ​ในการเรียนรู้
ของนักเรียนในทิศทางเดียวกันต่อไป
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,10:42   อ่าน 295 ครั้ง