ภาพกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีทำบุญสรงน้ำ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวันนี้ ช่วงชั้นที่2 ถือเอาโอกาสนี้ไปสรงน้ำพระธาตุและฟังธรรมะดีๆพร้อมนั่งสมาธิฝึกจิตใจ​ให้สงบเป็นกรณีพิเศษของการเรียนการสอน
อื่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า ทั้งคุณครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,08:57   อ่าน 15 ครั้ง