ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,09:47   อ่าน 50 ครั้ง