ภาพกิจกรรม
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีให้กับ
เด็กหญิงวิชิตา ชาวสวนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 ระดับอายุ 13-16 ปีในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งนี้ 17 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผลงาน "Diverse (เป็นฅนต่างกัน)"
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,09:53   อ่าน 21 ครั้ง