ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยานายสุริยน สุริโยดร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่คือ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,19:57   อ่าน 45 ครั้ง