ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์นี้โรงเรียนแม่คือวิทยาได้จัดให้เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมมากมายที่ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะและความสนุก โดยมีกิจกรรมดังนี้
✅ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขันการพับจรวดด้วยกระดาษ โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
⭕️ ร่อนไกล
⭕️ ร่อนนาน
✅ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 แข่งขัน 2 ชนิดประกอบด้วย
⭕️ การประกวดประดิษฐ์ของเล่นจากของเหลือใช้
⭕️ กิจกรรมผู้พิทักษ์ไข่ (สร้างอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองไข่ไม่ให้แตก โดยมีคณะกรรมการปล่อยไข่ลงมาจากชั้น 3 อาคารศรีสศุภอักษร)
✅ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขัน 2 ชนิดประกอบด้วย
⭕️ กิจกรรมตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์
⭕️ กิจกรรมการแข่งขันเครื่องล่อนพลังยาง
✅กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,19:58   อ่าน 49 ครั้ง