ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันการประกวดนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของ สพป.ชม เขต 1
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 65
กิจกรรมเดินป่าศึกษาแหล่งต้นน้ำบนยอดดอยอินทนนท์
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา จาก BETAGRO
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
รับวัคซีนกันบาดทะยัก
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
Thai PBS สกู๊ปข่าว การรับมือแผ่นดินไหว
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
กาดนัดหล่ะอ่อนต่อนแต่น
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
วันภาษาไทย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสารณภัย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
รับรางวัลประกวดศิลปะ
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
วันไหว้ครู
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
วันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
กิจกรรมจุดเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
"Diverse (เป็นคนต่างกัน)"
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65